• Имате нужда от помощ в борбата с досадните вредители? Нашият екип от високо квалифицирани специалисти е на Ваше разположение 24 часа в денонощието!
 • Бързо и лесно премахване на вредители? Да, това вече е възможно! Благодарение на специализираните инсектицидни препарати, които използваме се постига желаният резултат за кратко време, а самите препарати са безопасни за здравето Ви, околната среда и са изключително ефективни.
История

   „Дезинсекция и дератизация” ЕООД прилага методите на интегриран пест контрол /IPM/ във връзка с въвеждането на европейските изисквания за безопасност, чрез което се ограничава използването на биоциди и се постига отсъствие на насекоми и гризачи. Фирмата е основана пре 1992 г. с основен предмет на дейност - извършване на услуги в областта на дезинсекцията и дератизацията. Регистрирани сме в Министерството на Здравеопазването съгласно изискванията на Наредба №3 от 24 януари 2005г., а дейността ни е под контрола на РЗИ. Членуваме в БАПК – Българска Асоциация по Пест Контрол; БАПКО – Българска Асоциация на Пест Контрол Операторите и имаме три внедрени сертификата по качество - ENISO 9001:2008 стандарт за извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация, ISO 14001:2004 стандарт за внедрена система за управление на околната среда и BS-OHSAS 18001:2007 стандарт за внедрени безопасни и здравословни условия на труд. ”ДД” ЕООД е правоспособна да издава протоколи, съгласно изискванията на РЗИ, Агенцията по храните и НЦЗПБ на всички обекти, подлежащи на задължителни месечни обработки.
   Наши партньори са водещи мултинационални компании за производство на инсектициди и родентициди, като БАСФ, БАЙЕР, Синджента, Зенека, Ветерин и др.. Благодарение на добрата ни съвместна работа с Националния център по хигиена към МЗ имаме възможност да се информираме непрекъснато за новорегистрираните и разрешени за употреба в Република България препарати за ДДД дейности и да ги прилагаме в нашата практика. За всички използвани от нас биоциди са издадени санитарни разрешителни. Спазени са изискванията на БДС и отрасловите нормали на Република България и е гарантирана безопасността на хората и опазването на околната среда.
   Фирма “Дезинсекция и дератизация” ЕООД притежава подходяща специализирана техника и транспортни средства. Наред с това разполагаме и с висококвалифицирани специалисти, чиято информираност и компетентност са гаранция за успешното установяване на проблемите и за тяхното решаване.
Благодарение на това вече 19 години фирма “Дезинсекция и дератизация” ЕООД развива успешно дейността си на територията на столицата и страната.

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  2010


  "Дезинсекция и Дератизация" ЕООД стана член на Българската Асоциация по Пест Контрол.

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  2012


  "Дезинсекция и Дератизация" ЕООД - актуален сертификат за членство в БАПКО.

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  16 декември, 2011


  "Дезинсекция и Дератизация" ЕООД получи сертификат за обработка на открити и закрити детски площадки и пясъчници.

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  6 май, 2011


  "Дезинсекция и Дератизация" ЕООД успешно се сертифицира по BS-OHSAS.

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  6 май, 2011


  "Дезинсекция и Дератизация" ЕООД успешно се сертифицира по ISO.

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  6 май, 2011


  "Дезинсекция и Дератизация" ЕООД успешно се сертифицира по ISO.

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  7 декември, 2010


  Удостоверение за успешно завършено обучение по безопасност и здраве при работа.

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  2011


  Удостоверение за участие в учебен семинар "Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието".

 • Нашите сертификати и Удостоверения

  24 ноември, 1999


  "Дезинсекция и Дератизация" ЕООД откри склад за препарати по ДД.