• Имате нужда от помощ в борбата с досадните вредители? Нашият екип от високо квалифицирани специалисти е на Ваше разположение 24 часа в денонощието!
 • Бързо и лесно премахване на вредители? Да, това вече е възможно! Благодарение на специализираните инсектицидни препарати, които използваме се постига желаният резултат за кратко време, а самите препарати са безопасни за здравето Ви, околната среда и са изключително ефективни.
Да се преборим с плъховете


Сив плъх /обикновен, канален плъх/
Тялото му достига 18-25см, а опашката е по-къса от тялото. Окраската е в тъмно сиво-кафявата гама, а коремчето е по-светло. Предпочита по-влажни ниски местообитания за живот /шахти, мазета/ – отличен плувец, катерач и притежава забележителна способност да копае дупки и ходове. Живее на колонии, и се размножават изключително бързо. Храни се преимуществено с продукти от органичен произход, има силно изразена неофобия. Силно агресивен е.


Черен плъх /покривен, корабен плъх/
По-дребен и строен е от сивия, опашката е по-дълга от тялото. Космената покривка е с по-тъмен цвят от тази на сивия, със светло коремче. Ловък и бърз катерач, плувец и скачач е. Предпочита крайградските райони, и високите части на къщите. Храни се предимно с плодове, зърнени култури и ядки.

И двата вида гризачи са гостоприемници за някои видове кърлежи, рикетсии и паразитни болести.


Борба с плъховете:
С оглед на близостта им до хората борбата срещу гризачите трябва да бъде много внимателна. Бива 2 вида - профилактична и изтребителна.

 • Профилактичната дератизация е от първостепенно значение и включва създаване на механични бариери и пречки за навлизането и заселването на гризачи - лишаване от храна и убежище. Осъществява се чрез висока хигиена, незадържане на хранителни отпадъци, редовно сметоизвозване, запушване на дупки, отвори и др.
 • Изтребителната дератизация се извършва посредством залагане на отровни хранителни примамки, под формата на таблети, родентицидни блокове, пелети, пудра и др. Много важно условие е да се определи точната концентрация на родентицида и да съдържа привлекателна хранителна примамка.


Биологична борба:
Използват се различни механични капани - живоловни и убиващи. Живоловните са по- често упоребявани, прилагат се на места с единични екземпляри. Убиващите се прилагат на места, където е забранена употребата на родентициди, и когато има опасност от предаване за заболяване. Биологичен метод е и използването на естествените врагове на гризачите - лисици, птици, таралежи,котки и др.

 • Химичен метод - най-приложим. Използват се родентицидни препарати, като в зависимост от действието си се различават бързо и бавно-действащи родентициди. При бавно-действащите е необходимо по-дълго време за третиране, изисква се неколкократна консумация за летален ефект. Умират скрити в убежищата си. При бързо-действащите родентициди ефекта от отровата е внезапен, животните умират на открито. Гризачите са социални животни и затова е важно смъртта да не настъпва непосредствено след изяждане на отровата или на видимо място, тъй като това е ясен знак за останалите да не се хранят от отровата. Бавно действащите родентициди се натрупват в организма и няма как да се направи пряка връзка на смъртта на индивида с храната, затова са по-приложими.
Може да се извършва и опрашване със специален прахообразен родентицид, напудрят се пътеките и в дупките на гризачите. Препарата действа контактно и се полепя по козинката и лапичките.

 • Оферта 1


  Безплатна обработка на общите части, при поръчка за дезинсекция на 5 или повече апартамента от входа.

  Изпратете запитване

 • Оферта 2


  10% отстъпка при предплащане на цялата едногодишната програма за борба с вредителите.

  Изпратете запитване

 • Оферта 3


  10% отстъпка за настоящи клиенти при сключване на едногодишен договор за нов обект.

  Изпратете запитване